Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.02.2020 Obwieszczenie RI.6733.8.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 24 lutego 2020 r. Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Sprawozdania finansowe za IV kwartał 2019 r Szczegóły
Artykuł 19.02.2020 Porządek i projekty XIX sesji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 18.02.2020 Zarządzenie Nr 18.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na I półrocze 2020 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Kcynia i w podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym przekazano z budżetu gminy dotacje na realizację zadań Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za IV kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Kcyńska Rada Seniorów Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Ogłoszenie o naborze kandydatów do Kcyńskiej Rady Seniorów Szczegóły
Akty prawne 12.02.2020 Zarządzenie Nr 17.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Sipiorach Szczegóły
Akty prawne 11.02.2020 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu RR.6220.10.2018 Szczegóły
Akty prawne 10.02.2020 Uchwała Nr XVIII/163/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 stycznia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły