Typ Data Tytuł
Artykuł 03.02.2020 Liczba mieszkańców Gminy Kcynia na pobyt stały i czasowy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 31.01.2020 Uchwała Nr XVIII/162/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 15 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 31.01.2020 Uchwała Nr XVIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 31.01.2020 Uchwała Nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/282/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 31.01.2020 Uchwała Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Kcyni obsługi finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej jednostek oświatowych Szczegóły
Akty prawne 31.01.2020 Uchwała Nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w Gminie Kcynia w roku 2020 Szczegóły
Akty prawne 31.01.2020 Zarządzenie 13.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 27.01.2020 r. w sprawie przekazania nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, na rzecz sołectwa Piotrowo. Szczegóły
Akty prawne 31.01.2020 Zarządzenie Nr 12.2020 Burmistrza Kcyni z dnia dnia 21.01.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 31.01.2020 Zarządzenie 15.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 28.01.2020 Zarządzenie Nr 14.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielewie na czas jego nieobecności Szczegóły