Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.01.2020 Zarządzenie Nr 1.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 7 stycznia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Plan polowań Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.01.2020 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kcyni – podinspektor ds. księgowości Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 Zarządzenie Nr 214.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 Zarządzenie Nr 213.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 30 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Porządek XVIII sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia przeznaczonych do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 22.01.2020 Zarządzenie Nr 10.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy przeznaczanych do wydzierżawienia Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działek 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działki 838, oraz działek nr 610 i 612 w mieście Kcynia Szczegóły