Typ Data Tytuł
Artykuł 21.01.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malice, gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Miejscowy plan zagospodarowana przestrzennego na terenie miasta Kcynia Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Iwno gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba dzieci styczeń 2020 Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr 11.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 20.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Plan polowań Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 Zarządzenie Nr 216.2020 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert nr 1/2020, nr 2/2020, nr 3/2020, nr 4/2020 Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 Zarządzenie Nr 6.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 4/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „SPORT” Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 Zarządzenie Nr 5.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 3/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2020 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz promocji i organizacji wolontariatu pod nazwą „ZDROWIE I WOLONTARIAT” Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 Zarządzenie Nr 4.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 2/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE” Szczegóły