Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.01.2020 Zarządzenie Nr 3.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2020 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą „EDUKACJA” Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 Zarządzenie Nr 8.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 Zarządzenie Nr 7.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 Zarządzenie Nr 9.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów będących nauczycielami zlikwidowanych szkół Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.01.2020 Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 13.01.2020 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kcyni – referent ds. drogownictwa i infrastruktury komunalnej Szczegóły
Akty prawne 13.01.2020 Zarządzenie Nr 2.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie na czas jego nieobecności Szczegóły
Akty prawne 10.01.2020 Obwieszczenie RI.6733.9.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie przepływki dla ryb na rzecze Noteć Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.01.2020 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kcyni – podinspektor ds. księgowości Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 Uchwała Nr XVII/157/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły