Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.01.2020 Obwieszczenie RI.6733.7.2019.JW o zakończeniu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Kurenda – akcyza 2020 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Zarządzenie Nr 211.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Zarządzenie 207.2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Interpelacja radnego Jana Kuranta z dnia 17 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Wyniki głosowania z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Zarządzenie Nr 215.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie Gminy Kcynia – na rok 2020″ Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z terenu Gminy Kcynia TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER, TEKTURA, ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Budżet na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Uchwała Nr XVII/156/2019 Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie pdbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Szczegóły