Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.01.2020 Uchwała Nr XVII/155/2019 Rady Miejskiej w Kcyni zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kcynia przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Uchwała Nr XVII/154/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Kcynia na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Uchwała Nr XVII/153/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Uchwała Nr XVII/152/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kcyńskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Uchwała Nr XVII/151/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Uchwała Nr XVII/150/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kcyni na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Uchwała Nr XVII/149/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kcyni na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RR.6220.5.2018 Szczegóły
Akty prawne 30.12.2019 Obwieszczenie RR.6220.17.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 23 grudnia o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 24.12.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Smoguleckiej Wsi Szczegóły