Typ Data Tytuł
Artykuł 24.12.2019 Ocena jakości wody z wodociągu w Łankowicach Szczegóły
Akty prawne 23.12.2019 Zarządzenie 209.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania wniosków o przyznanie dotacji ce4lowej na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie Gminy Kcynia na rok 2020″ Szczegóły
Akty prawne 23.12.2019 Uchwała Nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 23.12.2019 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni RI.6733.8.2019.AS z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 16.12.2019. Enea Operator Szczegóły
Akty prawne 23.12.2019 Zarządzenie Nr 208.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 21.12.2019 Porządek i projekty XVII sesji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 21.12.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RR.6220.14.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Skup złomu i metali kolorowych….” Szczegóły
Akty prawne 21.12.2019 Uchwała Nr XVI/146/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2020-2030 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2019 Uchwała Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 18.12.2019 Uchwała Nr XVI/147/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2020 rok Szczegóły