Typ Data Tytuł
Artykuł 18.12.2019 Wyniki głosowania z XVI sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 18.12.2019 Zarządzenie Nr 205.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 12.12.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kcynia, przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 18.12.2019 Zarządzenie Nr 204.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 10.12.2019 r. w sprawie wydzierżawienia części niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.12.2019 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 12.12.2019 Zarządzenie Nr 206.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia skłądu zespołu roboczego do wspólrpacy z samorządem powiatowym w sprawie przekazania Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Zarządzenie Nr 203.2019 Burmistrz Kcyni z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie rozpoczęcia bnaboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie Gminy Kcynia – na rok 2020″ Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Otwarte konkursy ofert na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 11.12.2019 Zarządzenie Nr 203.2019 Burmistrz Kcyni z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie rozpoczęcia bnaboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie Gminy Kcynia – na rok 2020″ Szczegóły
Akty prawne 11.12.2019 Zarządzenie Nr 202.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport” Szczegóły
Akty prawne 11.12.2019 Zarządzenie Nr 201.2019 Burmistrz Kcyni z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2020 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz promocji i organizacji wolontariatu pod nazwą „Zdrowie i wolontariat” Szczegóły