Typ Data Tytuł
Artykuł 23.09.2021 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH NIE UDOSTĘPNIONYCH W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Szczegóły
Akty prawne 22.09.2021 ZARZĄDZENIE NR 117.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 15 września 2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni. Szczegóły
Artykuł 21.09.2021 Porządek i projekty uchwał XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 20.09.2021 ZARZĄDZENIE NR 119.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 20 września 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 20.09.2021 ZARZĄDZENIE NR 118.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Kcyni. Szczegóły
Akty prawne 15.09.2021 ZARZĄDZENIE NR 111.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 3 września 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 14.09.2021 Zarządzenie 114.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora ZST w Kcyni na czas jego nieobecności Szczegóły
Akty prawne 14.09.2021 Zarządzenie 105.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 06.09.2021 Zarządzenie Nr 112.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 6 września 2021 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski o sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 06.09.2021 Zarządzenie 108.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu wynajmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia Szczegóły