Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.12.2019 Zarządzenie Nr 200.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadąń gminy Kcynia w 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „Kultura i dziedzictwo narodowe” Szczegóły
Akty prawne 11.12.2019 Zarządzenie Nr 199.2019 Burmistrz Kcyni z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2020 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą „Edukacja” Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 Zarządzenie Nr 198.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 04.12.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wynajęcia Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 Zarządzenie Nr 197.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 03.12.2019 r. w sprawie przekazania nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia na rzecz sołectwa Dziewierzewo Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 Uchwała XV/144/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 Zarządzenie Nr 196.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia rocznego planu audytu Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Wyniki głosowania podczas XV sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała Nr XV/138/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w tym w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Kcynia Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała Nr XV/139/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała Nr XV/140/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonych w Górkach Zagajnych, stanowiących własność Gminy Kcynia oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży Szczegóły