Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała Nr XV/141/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia woli nabycia w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości przy ul. Bolesława Pobożnego obręb Kcynia gm. Kcynia Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała Nr XV/142/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kcyni przy ul. Szubińskiej obręb geodezyjny Kcynia, gm. Kcynia Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała Nr XV/143/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Zarządzenie Nr 194.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Żurawi Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Smoguleckiej Wsi Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Porządek i projekty uchwał XVI sesji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 Zarządzenie Nr 195/2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 Zarządzenie Nr 193.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 26.11.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Akty prawne 29.11.2019 Zarządzenie Nr 191.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji publikacji i aktualizacji danych w BIP Urzędu Miejskiego w Kcyni Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z TRANSMITOWANIEM, UTRWALANIEM ORAZ UDOSTĘPNIANIEM OBRAD RADY MIEJSKIEJ W KCYNI Szczegóły