Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.11.2019 Zarządzenie Nr 185.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Zarządzenie Nr 178.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 paździenrika 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej na okoliczność zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej w budynku toalety publicznej przy ul. Strażackiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 20.11.2019 Zarządzenie Nr 187.2019 Burmistrza Kcyniz dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastepującego dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni na czas jego nieobecności Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Porządek i projekty XV sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 20.11.2019 Zarządzenie Nr 184.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 14 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 20.11.2019 Zarządzenie Nr 182.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 14.11.2019 Zarządzenie Nr 167.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 2 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 14.11.2019 Zarządzenie Nr 168.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 2 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 Zarządzenie 181.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalnej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wynajęcia Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 Zarządzenie 180.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 31 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły