Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 179.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 30.10.2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2024 Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Uchwała XIII/122/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezbudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Paulina Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstałych w gospodarstwach rolnych Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Protokół Nr XIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni odbytej w dniu 26 września 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 Zarządzenie Nr 176.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 25 paździenrika 2019 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 Zarządzenie Nr 177.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 25 października 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Sipiorach Szczegóły
Akty prawne 04.11.2019 Obwieszczenie RR.6220.11.2019 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia – Kcynia ul. Witosa dz. 517/20 część Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia – Kcynia ul. Rynek dz. 972/10 część Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Wyniki głosowania z sesji Rady Miejskiej w dniu 24 października 2019 r. Szczegóły