Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.10.2019 Uchwała Nr XIV/128/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 29.10.2019 Uchwała Nr XIV/127/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 29.10.2019 Uchwała Nr XIV/126/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba dzieci 28.10.2019 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2019 Zarządzenie Nr 175.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie na czas jego nieobecności Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.10.2019 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – młodszy referent ds. drogownictwa i infrastruktury komunalnej Szczegóły
Akty prawne 28.10.2019 Zarządzenie Nr 174.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 23 października 2019 r. w sprawie informacji za III kwartał 2019 r. obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Szczegóły
Akty prawne 28.10.2019 Obwieszczenie RI.6733.6.2019.AS z dnia 23 października 2019 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Szczegóły
Akty prawne 28.10.2019 Obwieszczenie RI.6733.5.2019.JW z dnia 23 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 23 października 2019 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Szczegóły