Typ Data Tytuł
Artykuł 23.10.2019 Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja – w jednym piśmie – na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 Zarządzenie Nr 172.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 17 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Sprawozdania finansowe za III kwartał 2019 r Szczegóły
Akty prawne 22.10.2019 Obwieszczenie RR.6220.8.2019 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Akty prawne 22.10.2019 Zarządzenie 173.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 17 października 2019 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru i służb dyżurnych w punktach kontaktowych na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Skan petycji dotyczący akcji do szkół podstawowych „Bezpieczny uczeń” Szczegóły
Akty prawne 21.10.2019 Zarządzenie Nr 170.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 11 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Smogulecka Wieś Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Plan polowań 2019/2020 Szczegóły