Typ Data Tytuł
Artykuł 22.10.2019 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Skan petycji dotyczący akcji do szkół podstawowych „Bezpieczny uczeń” Szczegóły
Akty prawne 21.10.2019 Zarządzenie Nr 170.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 11 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Smogulecka Wieś Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Plan polowań 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 Zarządzenie Nr 171.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 11.10.2019 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszych publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Decyzja nakazująca usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości wodociąg Smogulecka Wieś Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Porządek i projekty XIV sesji Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Protokół XII z sesji Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 BURMISTRZ KCYNI O G Ł A S Z A pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia – Kcynia ul. Polna 12/40 (lokal mieszkalny). Szczegóły