Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.09.2021 Zarządzenie 110.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielewie na czas jego nieobecności Szczegóły
Akty prawne 03.09.2021 Uchwała Nr XXXV/281/2021 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2021. Szczegóły
Akty prawne 03.09.2021 Uchwała Nr XXXV/282/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Szczegóły
Akty prawne 03.09.2021 Obwieszczenie RI.6730.44.2020.JW o zakończeniu postepowania administracyjnego Szczegóły
Akty prawne 03.09.2021 Obwieszczenie RI.6730.41.2020.JW o zakończeniu postępowania administracyjnego Szczegóły
Akty prawne 02.09.2021 Zarządzenie 109.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.09.2021 Zarządzenie 107.2021 Burmistrza Kcyni w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej na okoliczność zmiany Sołtysa w Sołectwie Suchoręcz Szczegóły
Akty prawne 31.08.2021 Zarządzenie Nr 106.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu postepowania pracowników Urzędu Miejskiego w Kcyni przy prowadzeniu i załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej Szczegóły
Artykuł 31.08.2021 Wyniki głosowania z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 sierpnia 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 31.08.2021 Uchwała Nr XXXV/283/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły