Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała Nr XIII_109_2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części Żurawi gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 01.10.2019 Wyniki głosowania z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 września 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Zarządzenie Nr 165.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 01.10.2019 Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych w sprawie składów Obwodowych Komisji Wyborczych Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 01.10.2019 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kcyni podinspektor ds. drogownictwa i infrastruktury komunalnej Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Konsultacje Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 10 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 9 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły