Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.09.2019 Zarządzenie Nr 146.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na okoliczność zmiany osoby materialnie odpwoiedzialnej w ZST w Kcyni oraz w budynku szkolnym przy ul. B. Pobożnego 1 w Kcyni Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Porządek i projekty uchwał XIII sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Protokół Nr XI/2019 z sesji rady Miejskiej w Kcyni odbytej w dniu 27 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Protokół Nr X/2019 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni odbytej w dniu 30 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY – SŁUPOWIEC 1/2 Szczegóły
Akty prawne 16.09.2019 Zarządzenie Nr 154.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 11.09.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kcynia, przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 16.09.2019 Zarządzenie Nr 153.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 09.09.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kcynia, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Akty prawne 16.09.2019 Zarządzenie Nr 152.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 09.09.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do oddania w użyczenie Szczegóły
Akty prawne 16.09.2019 Zarządzenie Nr 157.2019 r. Burmistrza Kcyni z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Korka w Rozstrzębowie na czas jego nieobecności Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Informacja Urzędnika Wyborczego Gminy Kcynia z dnia 16 września 2019 w sprawie losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego Szczegóły