Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Grocholinie stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz ze zbyciem udziału we współwłasności gruntu w częściach ułamkowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr XII/102.2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kcyni Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Postanowienie Nr 121/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Kcynia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Akty prawne 27.08.2019 Zarządzenie Nr 138.2019 Burmistrza Kcyni z dni8a 13 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 KOMUNIKAT NR 1 Urzędnika Wyborczego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 Obwieszczenie RI.6733.5.2019.JW Burmistrza Kcyni z dnia 23 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.08.2019 Wyniki otwartego konkursu na przeprowadzenie robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych – 2019 Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 Zarządzenie Nr 145.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 Zarządzenie Nr 144.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie Szczegóły