Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.08.2019 Zarządzenie Nr 143.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 23 sieprnia 2019 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie Szczegóły
Akty prawne 23.08.2019 Zarządzenie Nr 140.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 19 sieprnia 2019 r. w sprawie zmieniającej zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi… Szczegóły
Akty prawne 23.08.2019 Zarządzenie Nr 71.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi…. Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 22.08.2019 Zarządzenie Nr 142.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki Szczegóły
Akty prawne 22.08.2019 Zarządzenie Nr 141.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomicnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2019 Zarządzenie Nr 39.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc orzeznaczonych na bezpłatne umeiszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 XII sesja Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły