Typ Data Tytuł
Artykuł 31.07.2019 Sprawozdania finansowe za II kwartał 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 Obwieszczenie RR.6220.5.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 24 lipca 2019 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 Zarządzenie Nr 115.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na okoliczność zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej w stołówce mieszczącej się w budynku internatu w Kcyni przy ul. Dworcowej 8 Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 Zarządzenie Nr 133.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 Zarządzenie 134.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Mycielewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Sprawozdanie KPWiK w Szubinie 4244/Wo/2019 Szczegóły
Akty prawne 19.07.2019 Obwieszczenie RR.6220.10.2019 o wydanym postanowieniu – Budowa farmy fotowoltaicznej….. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 130.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 Wyniki z badań wody do spożycia z wodociągu w Słupowej gm. Kcynia Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Słupowej Szczegóły