Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 31.10.2019 Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci i uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia oraz dowozu uczestników zawodów, imprez sportowych, kulturalnych i zajęć edukacyjnych poza jednostkami oświatowymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.08.2019 Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBA z napędem 4×4 dla OSP w Sipiorach Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.07.2019 Przebudowa ulicy Kwiatowej i Łąkowej w Kcyni (etap II) Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.07.2019 Przebudowa ulicy Kwiatowej i Łąkowej w Kcyni (etap II) Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zorganizowania i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.05.2019 Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kcynia, Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz gminnych jednostek organizacyjnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.04.2019 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieczkowo Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.02.2019 Zakup wraz z dostawą kruszywa do podbudowy dróg gminnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.12.2018 Świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego w zakresie sporządzania operatów szacunkowych Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.10.2018 Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci i uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia oraz dowozu uczestników zawodów, imprez sportowych, kulturalnych i zajęć edukacyjnych poza jednostkami oświatowymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Szczegóły