Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 10.06.2020 Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBA z napędem 4×4 dla OSP w Dziewierzewie Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.04.2020 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kcynia w okresie od 15.05.2020 r. do 14.05.2021 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.02.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziewierzewo (RI.271.1.310346.2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.02.2020 Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi (RI.271.1.301275.2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.12.2019 Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.12.2019 Zakup wraz z dostawą opału na potrzeby Gminy Kcynia oraz jej jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2019 / 2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.10.2019 Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci i uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia oraz dowozu uczestników zawodów, imprez sportowych, kulturalnych i zajęć edukacyjnych poza jednostkami oświatowymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.08.2019 Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBA z napędem 4×4 dla OSP w Sipiorach Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.07.2019 Przebudowa ulicy Kwiatowej i Łąkowej w Kcyni (etap II) Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.07.2019 Przebudowa ulicy Kwiatowej i Łąkowej w Kcyni (etap II) Szczegóły