BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Rachunek zysków i strat jednostki, Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian