Azbest

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.01.2020 Burmistrz Kcyni ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań dot. demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest przewidzianych do realizacji w 2020 r. w ramach pozyskanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Nabór wniosków o dofinansowanie zadań dot. demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest przewidzianych do realizacji w 2019 r. Szczegóły