Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.11.2019 Zarządzenie 181.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalnej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wynajęcia Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 Zarządzenie 180.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 31 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 179.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 30.10.2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2024 Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Uchwała XIII/122/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezbudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Paulina Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Wykaz nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wynajęcia – Kcynia ul. Dworcowa 8 Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 Zarządzenie Nr 176.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 25 paździenrika 2019 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 Zarządzenie Nr 177.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 25 października 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Sipiorach Szczegóły
Akty prawne 04.11.2019 Obwieszczenie RR.6220.11.2019 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.10.2019 Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci i uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia oraz dowozu uczestników zawodów, imprez sportowych, kulturalnych i zajęć edukacyjnych poza jednostkami oświatowymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Wyniki głosowania z sesji Rady Miejskiej w dniu 24 października 2019 r. Szczegóły