Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.07.2021 Zarządzenie Nr 91.2021 Burmistrza Kcyni z dhnia 14 lipca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 15.07.2021 Zarządzenie Nr 84.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 30 czerwca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 15.07.2021 Zarządzenie 88.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na okoliczność zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej w budynku Ośrodku Zdrowia w Chwaliszewie Szczegóły
Akty prawne 15.07.2021 Zarządzenie 90.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia skąłdu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 15.07.2021 Zarządzenie Nr 89.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 09.07.2021 Zarządzenie Nr 87.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym samochodu specjalnego pożarniczego oraz powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR model 266 10.9t o numerze rejestracyjnym CNA 98FT, będącego własnością Gminy Kcynia. Szczegóły
Akty prawne 07.07.2021 Zarządzenie nr 71.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 06.07.2021 Zarządzenie Nr 86.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 06.07.2021 Zarządzenie Nr 72.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Sierniki Szczegóły
Akty prawne 05.07.2021 Zarządzenie Nr 68.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia. Szczegóły