Bilans

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.06.2021 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Rachunek zysków i strat jednostki, Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Szczegóły
Artykuł 10.06.2021 Bilans Urzędu Miejskiego w Kcyni, zestawienie zysków i strat, zmian w funduszu za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Bilans, informacja dodatkowa, zestawienia zmianw funduszu i rachunek zysków i strat jednostek Gminy Kcynia sporządzonych na dzień 31.12.2020 Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Bilans, informacja dodatkowa, zestawienia zmianw funduszu i rachunek zysków i strat jednostek Gminy Kcynia sporządzonych na dzień 31.12.2019 Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Bilans Urzędu Miejskiego w Kcyni, zestawienie zysków i strat, zmian w funduszu za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Rachunek zysków i strat jednostki, Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Kcyni za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Rachunek zysków i strat Urzędu Miejskiego w Kcyni za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Informacja dodatkowa Urzędu Miejskiego za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Bilans Urzędu Miejskiego w Kcyni za 2018 rok Szczegóły