Bilans

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.05.2019 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Kcyni za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Rachunek zysków i strat Urzędu Miejskiego w Kcyni za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Informacja dodatkowa Urzędu Miejskiego za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Bilans Urzędu Miejskiego w Kcyni za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilans łączny, rachunek zysków i strat łączny, zestawienie zmian w funduszu łączne, łączna informacja dodatkowa Gminy Kcynia sporządzony na dzień 31.12.2018 Szczegóły