Dostępny urząd

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.10.2021 Deklaracja dostępności Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Plan działania Urzędu Miejskiego w Kcyni siedziba główna oraz filia przy ul. Dworcowej na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2022 Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Zapewnienie dostępności Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Raport o stanie dostępności Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Koordynator dostępności Szczegóły