Gospodarowanie odpadami

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.12.2020 Harmonogram wywozów nieczystości stałych z terenu Miasta Kcynia oraz terenów wiejskich na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 2021 rok Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych z terenu terenu wiejskiego oraz miasta Kcynia TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER, TEKTURA- na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 22.04.2020 STAWKI OPŁAT OD 1 MAJA 2021 R . Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO – 2020 Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z terenu Gminy Kcynia TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER, TEKTURA, ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Podstawy prawe – uchwały Rady Miejskiej dotyczące gospodarowania odpadami Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Jak segregować? Rodzaje pojemników do selektywnej zbiórki Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Informacja w sprawie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, gleby i ziemi Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Wzór deklaracji Szczegóły