Gospodarowanie odpadami

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.12.2018 HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO MAJ i PAŹDZIERNIK 2019 r. Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Kcynia TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER, TEKTURA, ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO MAJ i PAŹDZIERNIK 2018 r. Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Kcynia TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER, TEKTURA, ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 Objazdowa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Podstawy prawe – uchwały Rady Miejskiej dotyczące gospodarowania odpadami Szczegóły
Artykuł 17.04.2017 HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 2017 Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Rodzaje pojemników do selektywnej zbiórki i limity odpadów Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Informacja w sprawie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, gleby i ziemi Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Jak segregować? Szczegóły