Inne ogłoszenia dot. ZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.07.2019 Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zorganizowania i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Szczegóły