Inne ogłoszenia dot. ZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.11.2017 Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Szczegóły