Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.01.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działek 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działki 838, oraz działek nr 610 i 612 w mieście Kcynia Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malice, gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Miejscowy plan zagospodarowana przestrzennego na terenie miasta Kcynia Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Iwno gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Karmelita, gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 139/2 i 139/5 w Miastowicach, gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 610 i 612 przy ulicy Młyńskiej w Kcyni Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia, ograniczonego ulicą Wyrzyską i Witosa Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 688/2 w Kcyni, gmina Kcynia Szczegóły