Ocena jakości wody

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żurawi gm. Kcynia Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Ocena jakości wody Dziewierzewo Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Ocena jakości wody za I kwartał – Łankowice, Malice, Słupowa, Smogulecka Wieś, Szczepice, Żurawia, Kcynia, Dziewierzewo, , Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Sprawozdanie z badań wody – Dziewierzewo Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Ocena jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi za rok 2018 dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Dziewierzewie Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Ocena jakości wody wrześnień-grudzień 2017 Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów w Łankowicach gm. Kcynia Szczegóły
Artykuł 06.10.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Malicach Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 Ocena jakości wody (Łankowice, Dziewierzewo, Malice, Słupowa, Smogulecka Wieś, Żurawia, Kcynia, Szczepice)-maj/sierpień 2017 Szczegóły