Ocena jakości wody

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.10.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Smogulecka Wieś Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Decyzja nakazująca usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości wodociąg Smogulecka Wieś Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Smoguelcka Wieś Szczegóły
Artykuł 12.08.2019 Ocena jakości wody – lipiec Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żurawi gm. KCYNIA Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Słupowej Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Sprawozdanie KPWiK w Szubinie 4244/Wo/2019 Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Wyniki z badań wody do spożycia z wodociągu w Słupowej gm. Kcynia Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 Wyniki z badań wody do spożycia z wodociągu w Słupowej gm. Kcynia Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Słupowej Szczegóły