Ocena jakości wody

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.12.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Smoguleckiej Wsi Szczegóły
Artykuł 24.12.2019 Ocena jakości wody z wodociągu w Łankowicach Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Smoguleckiej Wsi Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za III kwartał 2019 Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Smogulecka Wieś Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Decyzja nakazująca usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości wodociąg Smogulecka Wieś Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Smoguelcka Wieś Szczegóły
Artykuł 12.08.2019 Ocena jakości wody – lipiec Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żurawi gm. KCYNIA Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Słupowej Szczegóły