Otwarte konkursy ofert

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.09.2021 INFORMACJA o wyniku otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych szczegółowych (rowów odkrytych) na terenie Gminy Kcynia ogłoszonego 2 września 2021r. Szczegóły
Artykuł 31.08.2021 Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych szczegółowych (rowów odkrytych) na terenie Gminy Kcynia ogłoszonego 9 lipca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 09.08.2021 Otwarty konkurs ofert na przeprowadzenie robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych (rowów odkrytych) na terenie Gminy Kcynia w celu uregulowania stosunków powietrzno-wodnych w glebie z dnia 09.08.2021 r. Szczegóły
Akty prawne 14.05.2021 Zarządzenie 47.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Gminy Kcynia , Szczegóły
Artykuł 01.12.2020 Uwaga stowarzyszenia! Ogłaszamy konkursy ofert na 2021 rok! Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych szczegółowych (rowów odkrytych) na terenie Gminy Kcynia – 2020 rok Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Otwarte konkursy ofert na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 26.08.2019 Wyniki otwartego konkursu na przeprowadzenie robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych – 2019 Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Burmistrz Kcyni ogłasza otwarty konkurs ofert na przeprowadzenie robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych (rowów odkrytych) na terenie Gminy Kcynia w celu uregulowania stosunków powietrzno-wodnych w glebie Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie Szczegóły