Otwarte konkursy ofert

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.05.2021 Zarządzenie 47.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Gminy Kcynia , Szczegóły
Artykuł 01.12.2020 Uwaga stowarzyszenia! Ogłaszamy konkursy ofert na 2021 rok! Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych szczegółowych (rowów odkrytych) na terenie Gminy Kcynia – 2020 rok Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Otwarte konkursy ofert na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 26.08.2019 Wyniki otwartego konkursu na przeprowadzenie robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych – 2019 Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Burmistrz Kcyni ogłasza otwarty konkurs ofert na przeprowadzenie robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych (rowów odkrytych) na terenie Gminy Kcynia w celu uregulowania stosunków powietrzno-wodnych w glebie Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie Szczegóły
Artykuł 16.12.2018 Otwarte konkursy ofert na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 BURMISTRZ KCYNI ogłasza otwarty konkurs ofert na przeprowadzenie robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych (rowów odkrytych) na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Zarządzenie Nr 66.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Kcynia Szczegóły