Otwarte konkursy ofert

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.12.2019 Otwarte konkursy ofert na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 26.08.2019 Wyniki otwartego konkursu na przeprowadzenie robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych – 2019 Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Burmistrz Kcyni ogłasza otwarty konkurs ofert na przeprowadzenie robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych (rowów odkrytych) na terenie Gminy Kcynia w celu uregulowania stosunków powietrzno-wodnych w glebie Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie Szczegóły
Artykuł 16.12.2018 Otwarte konkursy ofert na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 BURMISTRZ KCYNI ogłasza otwarty konkurs ofert na przeprowadzenie robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych (rowów odkrytych) na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Zarządzenie Nr 66.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Otwarte konkursy ofert nr 1, 2, 3 i 4 na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 31.07.2017 Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych szczegółowych na terenie Gminy Kcynia Szczegóły