Programy współpracy

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.10.2021 Podsumowanie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Kcynia z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” Szczegóły
Artykuł 16.08.2021 Konsultacje Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 Szczegóły
Artykuł 19.03.2021 Sprawozdanie z Programu współpracy z NGO za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 01.12.2020 Program współpracy na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 24.08.2020 Konsultacje Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Konsultacje Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Program współpracy na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Konsultacje Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Program współpracy na 2017 r. Szczegóły