Programy współpracy

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.08.2020 Konsultacje Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Konsultacje Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Program współpracy na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Konsultacje Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Program współpracy na 2017 r. Szczegóły