Przetargi

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.07.2021 Ogłoszenie o pierwszym publicznym przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, położonej w Kcyni przy ul. Bolesława Pobożnego, obręb Kcynia, gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 06.07.2021 Ogłoszenie o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, położonej w Piotrowie Szczegóły
Artykuł 14.06.2021 OGŁOSZENIE o drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego numer 1, stanowiącego własność Gminy Kcynia, usytuowanego na parterze budynku położonego w miejscowości Dziewierzewo 118a. Szczegóły
Artykuł 10.06.2021 Ogłoszenie o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu mieszkalnego numer 3, stanowiącego własność Gminy Kcynia, usytuowanego na poddaszu budynku położonego w miejscowości Grocholin 10 Szczegóły
Artykuł 10.06.2021 Ogłoszenie o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Gminy Kcynia, usytuowanego na parterze budynku położonego w miejscowości Grocholin 10. Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Ogłoszenie o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, położonej w Gromadnie – dz. 11 o pow. 0,2500 ha Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 Informacja o wyniku przeprowadzonego pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, położonej w miejscowości Słupowiec 1 m. 2 Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 BURMISTRZ KCYNI O G Ł A S Z A pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia – Kcynia ul. Polna 12/40 (lokal mieszkalny). Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży – Kcynia ul. Strażacka dz. 1035/1″ Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 BURMISTRZ KCYNI O G Ł A S Z A pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 423/49, położonej w miejscowości Stalówka, obręb geodezyjny Karmelita, gm. Kcynia, stanowiącej własność Gminy Kcynia. Szczegóły