Przystąpienie do sporządzenia planów miejscowych

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.05.2021 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 28.05.2021o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego dla terenu działek nr 668/17 i 688/18 w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 28 maja 2021 r.o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego dla terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 28 maja 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego dla terenów położonych w zachodniej części wsi Żarczyn Szczegóły
Artykuł 31.07.2019 Protokół z przeprowadzonej w dniu 16 lipca 2019 r. dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawi Szczegóły
Akty prawne 18.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 18 wrzesnia 2018 r. RI.6721.4.2017 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego terenów działek nr 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działki nr 838 oraz działek nr 610 i 612 w mieście Kcynia” uchwalonego Uchwałą XXXIII/364/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2002 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Akty prawne 18.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 18 września 2018 r. RI.6721.3.2017 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Akty prawne 18.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 18 września 2018 r. RI.6721.2.2017 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malice”, gmina Kcynia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Akty prawne 18.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 18 września 2018 r. RI.6721.1.2017 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Iwno, gmina Kcynia” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Akty prawne 14.08.2018 Ogłoszenie Burmistrza Kcyni z dnia 14 sierpnia 2018 r. o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 05.05.2017 Przystąpienie do sporządzenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działek nr 610 i 612 w mieście Kcynia” uchwalonego Uchwałą XXXIII/364/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2002 Szczegóły