Przystąpienie do sporządzenia planów miejscowych

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.04.2017 Przystąpienie do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia” Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Przystąpienie do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia” Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Przystąpienie do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malice, gmina Kcynia” Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Przystąpienie do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Iwno, gmina Kcynia” Szczegóły