WPF

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.01.2021 WPF lata 2021-2030 Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 WPF Gminy Kcynia na lata 2019-2030 Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 WPF Gminy Kcynia na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Uchwała Nr XXX/253/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2017-2027 Szczegóły