Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.09.2019 Informacja Urzędnika Wyborczego Gminy Kcynia z dnia 16 września 2019 w sprawie losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 OBWIESZCZENIE Burmistrza Kcyni z dnia 11 września 2019 roku. Burmistrz Kcyni podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Postanowienie Nr 121/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Kcynia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 KOMUNIKAT NR 1 Urzędnika Wyborczego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 22.08.2019 Zarządzenie Nr 142.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki Szczegóły
Akty prawne 21.08.2019 Zarządzenie Nr 39.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc orzeznaczonych na bezpłatne umeiszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Wyborczy serwis informacyjny Szczegóły