Wybory samorządowe w 2018 r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 21 września 2018 roku Burmistrz Kcyni podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 UCHWAŁA NR XLVII/390/2018 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Kcynia na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej składu komisji, siedziby i pełnionych dyżurach Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Uchwała Nr 2.2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kcyni z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kcyni, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Uchwała Nr 1.2018 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji w Kcyni, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Zarządzenie Nr 135.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 09.09.2018 Zarządzenie Nr 137.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE SPOSOBU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE ORAZ DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE, WZORU ZGŁOSZENIA ORAZ ZASAD POWOŁYWANIA TYCH KOMISJI, W TYM TRYBU PRZEPROWADZANIA LOSOWANIA, W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST Szczegóły