Wybory samorządowe w 2018 r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.09.2018 KOMUNIKAT z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału obszaru województwa kujawskopomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 OBWIESZCZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2018 r.o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Kcyni z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych i granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO RAD GMIN (RAD MIEJSKICH, RAD MIAST) W GMINACH LICZĄCYCH DO 20 000 MIESZKAŃCÓW ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Szczegóły
Artykuł 20.08.2018 K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 20.08.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 20.08.2018 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE SPOSOBU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH, WZORU ZGŁOSZENIA ORAZ ZASAD POWOŁYWANIA TYCH KOMISJI, W TYM TRYBU PRZEPROWADZANIA LOSOWANIA, W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNEJ GMINIE LICZĄCEJ DO 20 000 MIESZKAŃCÓW W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA LUB ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁOSIĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNYM WOJEWÓDZTWIE W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Szczegóły