Wybory samorządowe w 2018 r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.08.2018 Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2018 Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 Uchwała Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Kcynia na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Uchwała Nr XLV/380/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kcynia na okręgi wyborcze Szczegóły
Artykuł 07.02.2018 Zarządzenie Nr 40/18 Wojewody Kujawsko-Pomorskie z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jst Szczegóły
Artykuł 07.02.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. dot. liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jst Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! Szczegóły