Zamówienia publiczne innych jednostek

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.01.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę opału do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni na rok 2018 ” Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Protokół z postępowania w sprawie zamówienia na dostawę opału w sezonie grzewczym 2018 do Przedszkola Miejskiego im Ziemi Pałuckiej w Kcyni. Szczegóły