„Czyste Powietrze”. Porozumienie w sprawie realizacji programu w Naszej Gminie.

Gmina Kcynia przystąpiła do współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Burmistrz Kcyni Marek Szaruga podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w zakresie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Głównym celem i założeniem programu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Deklarując realizację zadania, udostępniając informacje, pomagając w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie wychodzimy naprzeciw zainteresowanym mieszkańcom naszego regionu, przyszłym beneficjentom. Złożenie poprawnych dokumentów i ich weryfikacja będzie odbywać się w Urzędzie Miejskim – Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami. Dotychczas zainteresowani  programem zobligowani byli udać się do siedziby WFOŚiGW w Toruniu. Jednak po podpisaniu porozumienia mają możliwość załatwienia spraw na miejscu. Dzięki czemu zwiększamy możliwości aby usprawnić proces wnioskowania.

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na:

– wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe

– zakup i montaż instalacji c.o. oraz instalacji c.w.u.

– inne instalacje odnawialnych źródeł energii ( m.in. pompy ciepła gruntowe lub

pompy ciepła powietrze-woda, czy mikroinstalacje fotowoltaiczne)

–  termomodernizację budynków w tym :

ocieplenia przegród budowlanych

wymianę stolarki okiennej jak i drzwiowej

Więcej informacji na temat realizacji Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami znajdującym się przy ul. Dworcowej 8 w Kcyni.

 

Wszelkie informacje o programie na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian