Decyzja Nr 5/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja Nr 5/2021 z dnia 20.08.2021 r. znak: RR.6220.8.2021.AK w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 18/4, obręb ewidencyjny Suchoręcz (nr 0031), gm. Kcynia”

Opublikowano dnia 24.08.2021 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian