Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia oraz wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Kcynia

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Kcynia
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 14.06.2018
  • Data składania ofert 21.06.2018
  • Godzina składania ofert 9:00
  • Data otwarcia ofert 21.06.2018
  • Godzina otwarcia ofert 9:30
  • Miejsce złożenia oferty Gmina Kcynia; ul. Rynek 23; 89-240 Kcynia; Sekretariat - pok. 103
  • Numer UZP/TED 572742-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian