Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBA z napędem 4×4 dla OSP w Dziewierzewie

Szanowni Państwo,

przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej. W związku z powyższym wszystkie informacje i pliki niezbędne do zapoznania się z zakresem zamówienia, przygotowania i złożenia oferty znajdują się na profilu nabywcy Gminy Kcynia, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/329906

Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu jest stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Dziewierzewie.

Gmina Kcynia występuje w postępowaniu wyłącznie jako pełnomocnik Zamawiającego, na podstawie art. 15 PZP.

Formularz ogłoszenia nie pozwala na wskazanie ww. faktu w poniższej tabeli.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Kcynia
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 10.06.2020
  • Data składania ofert 19.06.2020
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Data otwarcia ofert 19.06.2020
  • Godzina otwarcia ofert 09:30
  • Miejsce złożenia oferty Platforma zakupowa (https://platformazakupowa.pl/pn/kcynia) lub Gmina Kcynia; ul. Rynek 23; 89-240 Kcynia; Sekretariat - pok. 103
  • Numer UZP/TED 549844-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian